Visie en Werkwijze

Visie
Ik zie jou en ook mijzelf als één geheel. Dat wil zeggen dat wat we meemaken en hoe we op situaties reageren altijd te maken heeft met ervaringen die we hebben opgedaan. Een probleem staat daarom nooit op zichzelf. Hoe jij en ik reageren komt vaak door opgedane pijnlijke ervaringen die vandaag aanwezig zijn en bepalen hoe we reageren.  Het proces van therapie is het zichtbaar maken van ingesleten patronen en hoe jij gewend was om met je problemen om te gaan. Door in een veilige omgeving te praten, vragen te stellen, te confronteren, verbaasd te zijn en aan te moedigen, zal inzicht ontstaan en een nieuwe ervaring worden opgedaan anders dan je gewend was. Deze ervaring is helpend om jezelf beter te leren kennen en daarmee anders met jezelf en je omgeving om te gaan.
Verbondenheid met jezelf en de ander, eerlijkheid, erkenning, ruimte en ervaren zijn onderdelen van het therapieproces. Blokkades worden zichtbaar en er ontstaat ruimte om op te kunnen ruimen en nieuwe ervaringen aan te gaan.
Stress en Burn-out zijn uitwerkingen van jou manier van omgaan met eerdere ervaringen die destructief werken. Doorgaan met destructief gedrag kan leiden tot emotionele overbelasting.

Werkwijze
Vaak ga ik in het eerste gesprek gelijk aan de slag. Een intake geeft informatie, echter is de ontmoeting en de verbondenheid die de therapie maakt. Dat ontstaat vaak al bij het eerste gesprek. Therapie is kwetsbaar en spannend. Vertrouwen en veiligheid zijn erg belangrijk binnen de therapie. Ik werk niet alleen vanuit mijn professionaliteit, maar ook vanuit betrokkenheid en eerlijkheid. Ik geloof dat verbondenheid, oprechte belangstelling en een persoonlijke benadering effectief werken binnen de therapie. Ik zal de ander niet anders behandelen dan dat ikzelf behandeld wil worden.